ایران

CHIRAZ – SHIRAZ - شیراز

 

شرکت نگاه سبز با همکاری شرکت دی – ال – جی               آلمان دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی                  شیراز را در اردیبهشت ماه ۹۵ برگزار میکند

 

فرانسه

 

اصفهان

 

باغ ارم    شیراز

------------------- www.iranvoyages.com -------------------

فرانسه  -  پاریس

--- Château de Champs sur Marne ----
------ Château de Fontainebleau ------

 

قلعه

 

------- Château de Vaux le Pénil -------

Iran

ایران 

 

France

فرانسه 

 

Téhéran

تهران

 

Paris

پاریس

 

سفارت ایران در فرانسه

 

مشارکت در کسب و کار

اتاق بازرگانی

اصفهان

تهران

شیراز


 

شیراز

 

 پنچ کشوری که با دریاچه خزر هم مرز هستند مانند روسیه، آذربایجان، ایران، ترکمنستان، و قزاقستان توسط دریاچه از یکدیگر مجزا شده اند.

-

این مرز همچنان اروپا و آسیا را نیز از یکدیگر جدا کرده است وامروز به عنوان پلی بین دو قاره مطرح می شود. تغییرات شرایط آب و هوایی و منابع آبی از چالش های اساسی پایتخت های این منطقه است مانند باکو، تهران، آستانا، آستراخان و عشق آباد. پنج کشور حوزه دریای خزر باید با یکدیگر همکاری نمایند تا دریای خزر به منبعی تورسیتی، اقتصادی، اکولوژیکی، فرهنگی با رویکردی سازنده و سودآور برای قدرت های منطقه بدل شود. در آینده دسترسی به آب برای همه این کشورها مشکل خواهد بود و دریاچه بزرگ خزر  کلیه این نیاز ها را برآورده خواهد کرد.

کلیه تلاش ها باید مصروف این گردد تا خلوص آب به اندازه قابل قبول حفظ گردد. علیرغم اینکه مشکلات عدیده بر سر راه این مشکل  وجود دارد اما این کشورها قادر به حل مشترک آنها نیستند. 

 

BROCHURE   FRANCE  IRAN

ایران -  فرانسه

8 Pages

 

Flash N° 62

Avril 2016

Conférence

«L’Iran, un nouveau marché à découvrir»

Effer Consulting

Le Président Iranien

Hassan ROHANI

en France

27 et 28/01

Eurasia GT Development

Email :

contact@eurasia-france.com

Nombre Visiteurs

19 692

Pages vues

45 042

Depuis le 01/10/15

au 30/11/16

Spécial 2016

Visite CCIM de Chiraz

avec BD Iran

Projets d'Investissement

Fars – IRAN

AGROTECH  AGROPARS

Du 26 au 29 avril 2016

فرانسه

Version imprimable | Plan du site
Réalisation : Claude Gerbaux